Učni okoliš

Okolico šole ali vrtca vam pomagamo urediti v učni okoliš, kar učiteljem in vzgojiteljem omogoča, da brez dodatnega spremstva izvajajo pouk na prostem. Otroci soustvarjajo okolico, jo skupaj z učitelji in starši gradijo in zanjo skrbijo ter se veselijo vsake minute, ki jo preživijo v svojem kotičku.

Načrtovanje

V vašem zavodu ali šoli izvedemo serijo srečanj s pedagogi in otroki, da skupaj ustvarimo načrt učnega okoliša glede na vaše potrebe, želje in zmožnosti.

Izobraževanje

Izvajamo delavnice za pedagoške delavce in druge, da usvojite permakulturni način razmišljanja in lahko samostjno izvajate pouk na prostem ter permakulturno načrtujete.

Svetovanje

Podpora ravnateljem, učiteljem in staršem pri vpeljevanju pedagogike na prostem, ki temelji na izkustvenem učenju.

Otroci v permakulturi

Erasmus+ projekt, ki je povezal permakulturne strokovnjake in pedagoge iz 5 držav. Vsi materiali, ki so nastali tekom projekta so prosto dostopni tudi v slovenščini.

Ekipa

Permakulturni navdušenci, ki želimo otrokom predstaviti trajnosten način življenja.
Tomislav Gjerkeš

Tomislav Gjerkeš

koordinator

Permakulturni načrtovalec, ki zastavljene načrte tudi postavi.

Lara Kastelic

Lara Kastelic

Koordinatorka

Poskrbi za orgnizacija in izvedbo dogodkov.

Ira Zorko

Ira Zorko

Arhitekt in permakulturni učitelj

Strast do učenja je raziskoval preko Waldorfske pedagogike in jo vnaša tudi v permakulturno načrtovanje.

Primož Turnšek

Primož Turnšek

Permakulturni načrtovalec

Velik ljubitelj in poznavalec kraljestva rastlin in gliv, ki je vzpostavil več študentskih skupnostnih vrtov v Ljubljani.

Tina Pernuš

Tina Pernuš

Krajinska arhitekta in permakulturna načrtovalka

Sodeluje pri pripravi načrtov in izvajanju delavnic na prostem za otroke.

Tamara Teršič

Tamara Teršič

Permakulturnica

Sodeluje pri izvedbi delavnic in naravoslovnih dni za otroke.

Prijavite se na naš novičnik.

Skupnost

V skladu s permakulturno etiko skrb za ljudi veliko energije vlagamo v kvalitetne odnose, transparentnost in iskrenost. Stremimo k opolnomočenju vsakega posameznika s katerim sodelujemo.
Julijana Makovec

Julijana Makovec

Učteljica

Pri delu z otroki na OŠ Ivana Cankarja Ljutomer raziskuje teoretične in uporablja praktične pristope, ki ji pomagajo pri podajanju znanj zapisanih v učnem načrtu. V duhu permakulturnih etik pri pouku razvija metode za razvijanje skupinske dinamike in samoiniciativnosti.

Anja Petelin

Anja Petelin

Vzgojiteljica

V naravnem kotičku v Vrtcu Vrhnika omogoča, da so otroci sproščeni, aktivni, svobodno lahko razvijajo svoje zamisli, ga raziskujejo v tempu in načinu, ki jim ustreza in ne potrebujejo neprestanega vodenja odraslih. Pri tem spoznavajo zakonitosti sobivanja z naravo in drugega z drugim.

Ingrid Fatur

RAVNATELJICA

Vodja vrtca Jožefe Maslo v Iirski Bistrici, ki se je povezala s projektom pouk na prostem, ker je želela skupaj s svojim kolektivom urediti igrišče, ki do pred kratkim ni imela prave vsebine.

Kaja Grčar

Kaja Grčar

študentka razrednega pouka

Raziskuje različne pedagoške pristope, ki se skladajo z njenimi vrednotami.

Stopite v stik

Naslov

Društvo  za permakulturo Slovenije
Metelkova ulica 6
1000 Ljubljana

Telefon

Lara Kastelic 031 231 681
Tomislav Gjerkeš 031 708 011

Od ponedeljka do petka,
med 9.00 in 18.00.
 

Pišite nam