Na voljo so gradiva v slovenščini, ki so nastala tekom projekta Otroci v permakulturi. Na mednarodni spletni strani Children in Permaculture so dostopna enaka gradiva tudi v angleščini, italijanščini, češčini in romunščini.

PRIROČNIK OTROCI V PERMAKULTURI

Skrb za Zemljo, skrb za ljudi in pravična delitev v izobraževanju: otroci v permakulturi je inovativna knjiga, ki skozi prizmo permakulture predstavlja otrokom prijazno, trajnostno izobraževanje. Priročnik bo z inovativnimi informacijami, novim kurikulumom, s številnimi navdihi za dejavnosti, z učnimi pripravami, s celostno pedagogiko in z vprašanji v razmislek navdihoval učitelje za pouk na prostem in učenje z opazovanjem narave. Namenjen je osnovnošolskim učiteljem, vzgojiteljem, oblikovalcem politike, permakulturnim načrtovalcem, voditeljem gozdnih dejavnosti in tabornikom, staršem, skrbnikom, starim staršem, tetam, stricem in vsem, ki jih zanima celostno izobraževanje o trajnosti in prožnosti.

Priročnik je dostopen kot berljiva spletna verzija. Če bi želeli prejeti tiskano izdajo pišite na otroci(afna)permakultura.si.

Dodatno poglavje: Navdihovanje drugih
Priročnik spremlja tudi plakat o PERMAKULTURNIH ETIKAH.

KRATKI FILMI

Kaj prinaša projekt Otroci v permakulturi?

Drugi kratki film pa predstavlja izobraževanja Otroci v permakulturi, ki jih izvajajo člani projektne skupine po celi Evropi. Posnet je bil med treningom projektne skupine na Škotskem.
Člani Društva za permakulturo Slovenije, ki smo sodelovali v mednarodnem projektu izvajamo delavnice Otroci v permakulturi, ki pokrivajo različne vsebine:
– vpeljava pouka na prostem, povezovanje kurikuluma Otroci v permakulturi s slovenskim učnim načrtom,
– vključevanje permakulturne pedagogike v pouk na prostem,
– načrtovanje in postavitev učnega okoliša ter učilnice na prostem,
– tečaj permakulturnega načrtovanja za pedagoge (72 ur).
Več informacij o delavnicah bo objavljenih na strani www.permakultura.si.

PRIMERI DOBRIH PRAKS

Osem zbranih primerov dobrih praks so zgodbe partnerskih organizacij in njihovih članov, ki sodelujejo v projektu in se dogajajo v različnih okoljih, opisujejo različne izobraževalne okoliščine, tako šolske skupine (formalno izobraževanje), izkušnje staršev (priložnostno izobraževanje) in interesne skupine (neformalno izobraževanje).

Vsak primer dobre prakse poudari uporabo permakulturnih načel in etike, ki se odražajo v aktivnosti in pomagajo bralcu, da se uči življenjskih primerov vključevanja otrok v permakulturo. »Posebni trenutki« vam opisujejo navdihe, ki smo jih doživeli, »Namig« pa je priložnost,za učenje iz napak in uspehov naših preteklih izkušenj, ki pomagajo pri zamišljanju osebnega načina, kako otroke vključiti v permakulturo.

Povezava na dokument.

PREGLED VIROV ZA VKLJUČEVANJE OTROK V PERMAKULTURO

Pregled virov (ang. Survey of Resources) služi pregledu obstoječe literature in gradiv o tem, kako permakulturo podajati otrokom. Pregled gradiv je bil opravljen v vsakem od 5 jezikov partnerskih organizacij z namenom, da bi ugotovili pomanjkljivosti v obstoječi literaturi in bi se lahko tekom projekta ciljno usmerili v razvoj gradiv za poučevanje permakulture otrokom na področjih, kjer je to najbolj potrebno. Celotno poročilo je dostopno v angleščini, v slovenščini pa je na voljo povzetek o slovenskih gradivih.

Povezava na dokument.

KURIKULUM Otroci v permakulturi

Kurikulum Otroci v v permakulturi (OvP) ponuja okvir, ki zadeva različna področja permakulturnega izobraževanja otrok. Ponaša se z inovativnostjo, saj je prvič izražen na takšen način, in namenjen je dvema starostnima skupinama. Predstavlja širok spekter možnosti za permakulturno izobraževanje otrok, ponuja igrive, zanimive in smiselne vsebinske sklope ter priložnosti za doživljanje, spoznavanje in vzpostavljanje stika z naravo.

Povezava na dokument.

NAVDIHI ZA AKTIVNOSTI

V angleškem jeziku je na voljo ZBIRKA več sto različnih idej, ki služijo kot navdihi za izvajanje aktivnosti z otroki in vključujejo zgodbice, igre, pesmi ter druge ideje, ki so skladne s kurikulumom OvP. Del the aktivnosti je bil preveden in je vključen v slovenskem priročniku.