Društvo za permakulturo Slovenije je ena izmed prvih permakulturnih organizacij v Sloveniji. Ustanovljeno je bilo leta 1996. Glavna aktivnost skozi celotno delovanje društva je bila promocija permakulture skozi izobraževanje in povezovanje s sorodnimi posamezniki in organizacijami z namenom sodelovanja v različnih projektih.

Leta 2015 smo se vključili v evropski projekt Otroci v permakulturi, katerega namen je bil, da učiteljem in vzgojiteljem ponudimo materiale, izobraževanja in orodja, da lahko permakultura postane orodje za poučevanje otrok na prostem, hkrati pa še vedno sledi učnim ciljem.

Opisi izobraževanj

Dokumentarni filmi o pouku na prostem iz Nove Zelandije // predvajanje filmov

Filmi so nastali v okviru projekta za lokalizacijo prehrane www.localisingfood.com. Ekipa projekta LOKALIZIRAJMO HRANO je gostovala po vsej Novi Zelandiji in bila priča mnogim zanimivim pobudam otrok o gojenju, predelavi in shranjevanju njihove hrane. Društvo ima licenco za predvajanje filmov na javnih dogodkih v Sloveniji in slovenske podnapise. Več informacij. 

Kokoši in ribnik v vrtcu // enodnevna delavnica

Poudarek na načrtovanju okolice vrtca, ki vključuje kompostiranje, vodni element in živali.

Zmajevo sanjanje z otroki // dvodnevna delavnica

Kaj je Zmajevo sanjanje in kako ga predstaviti najmlajšim. Vadili bomo izpeljavo kroga sanj in destilacijo prvih korakov.

Prilagoditev pedagoškega dela za izvajanje pouka zunaj // enodnevna delavnica

Udeleženci se seznanijo s pristopi, ki omogočajo vodenje pouka na prostem (poudarek na delu v majhnih skupinah in projektnem delu). Udeleženci lahko povežejo vsebine učnega načrta s poukom, ki se odvija na prostem. Seznanijo se s celostno pedagogiko razvito v okviru evropskega projekta Otroci v permakulturi.

Organizacija in načrtovanje učnega okoliša šole // enodnevna delavnica

Udeleženci v okolici šole začnejo prepoznavati možnosti, kje bi se lahko pouk izvajal in pripravijo prve načrte o ureditvi učnega okoliša. Sposobni so pripraviti oceno stanja in pripraviti komunikacijsko in finančno strategijo za učitelje, ravnatelja in starše.

Tečaj permakulturnega načrtovanja za učitelje // 5 vikendov

Na tako dolgem tečaju pride do korenitega izstopa iz potrošniškega pogleda na svet v katerem živimo in usposobi udeležence za vlogo pionirja celostnega razvoja. Cilj je opolnomočiti učitelja v učinkovitem načrtovanju po etikah in načelih permakulture ter predati sposobnost načrtovanja ekosistema, učnega okoliša in učilnice na prostem. Skupaj razvijamo ter preizkušamo načine ustvarjalnega podajanja znanja o trajnostnem razvoju otrokom različnih starosti. Ukvarjamo se z motivacijo socialnega okolja (kako v skupini ljudi najti skupen ogenj, narediti prostor za samoiniciativnost in ohranjati dinamiko) in vključevanjem staršev in otrok v pouk.

Napoved izobraževanj

Pomlad 2020 (5 vikendov): Tečaj permakulturnega načrtovanja za učitelje