Naš pristop načrtovanja izhaja iz permakulture.

Permakultura povezuje znanje in veščine mnogih ekoloških smeri, od tradicionalnih do sodobnih, da z njimi zadovolji naše potrebe po hrani, zatočišču in finančni ter socialni varnosti. Permakultura opogumlja posameznika, da je gospodaren z danimi viri, se lahko zanese sam nase in živi rešitve izzivov s katerimi se srečujemo lokalno in globalno.
– Ben Haggard

V svojem jedru je permakultura celosten sistem načrtovanja, ki temelji na etikah; skrb za ljudi, skrb za Zemljo in pravična delitev.

Permakultura sloni na pozornem, preudarnem opazovanju narave in posnemanju njenih vzorcev, ki so opisani v permakulturnih načelih. V naravi se ob najmanjši porabi energije proizvede največ, kar je potrebno. Naravni ekosistemi učinkovito uporabljajo razpoložljive vire in energijo, brez nastajanja odpadkov ali nepotrebnih izgub. Če razumemo načela, po katerih ti ekosistemi delujejo, jih lahko prenesemo v različna področja našega življenja in s tem zagotovimo trajnost.

Permakulturno načrtovanje

Permakulturno načrtovanje nam pomaga, da okolico šole urejamo skladno z razpoložljivimi človeškimi in finančnimi viri ter da so v načrtovanje ter izvedbo vključeni tudi otroci in starši. Nudimo podporo šolam in vrtcem pri načrtovanju in postavitvi učilnic na prostem ter urejanju učnih okolišev. Enako pomembno pa smatramo tudi podporo vodstvu šole ter učiteljem, da z malimi koraki prilagodijo pouk na način, ki omogoča pouk na prostem in doseganje učnih ciljev. Posebno pozornost posvečamu načrtovanju, ki omogoča vključevanje otrok v so-ustvarjanje učnega procesa.

Več o permakulturnem načrtovanju si lahko preberete tukaj.

Načrtujmo skupaj

Lahko nas povabite k sodelovanju, da bomo skupaj načrtovali učno okolico vaše šole ali vrtca na nekaj zaporednih srečanjih. Časovni razpored srečanj je odvisen od projekta ter časovnih zmožnosti (npr. naredimo prvih nekaj srečanj že jeseni in delovno akcijo spomladi ali pa vse v obdobju 2 mesecev).

Posamezno srečanje traja 3h in se praviloma odvija med tednom v popoldanskem času. Predstavljamo splošen opis vsebine srečanj, ki se prilagaja potrebam naročnika.

Spoznavno srečanje: obiščemo vašo šolo ali vrtec, si ogledamo prostor, se pogovorimo z vodstvom, pedagoškimi delavci in hišnikom o željah in potrebah.

1. srečanje: praktična delavnica in permakulturne etike skrb za Zemljo, skrb za ljudi in pravična delitev v praksi

  • Izvedemo krajšo delovno akcijo s pedagoškimi delavci.
  • Kaj je permakultura v izobraževanju?
  • Kako etike podpirajo trajnostni način življenja? Kako se etike uporabljajo v vsakdanu vrtca?
  • Skrb za ljudi: razvoj socialnih veščin, delo v malih skupinah, nega odnosov v kolektivu – razvoj nove kulture.
  • Kaj so vaše sanje za ureditev učnega okoliša?

2. srečanje: načrtovanje učnega okoliša

  • Analiza vrtca in njegovega okoliša
  • Vključevanje potreb in želja otrok
  • Popis potreb v kolektivu
  • Skupno načrtovanje

3. srečanje: permakulturna pedagogika in načrtovanje delovne akcije s starši.

4. srečanje: delovna akcija –  praktična izvedba dela učnega okoliša skupaj s starši.

5. srečanje: evalvacija in demonstracija uporabe novega učnega okoliša z otroki v dopoldanskem času.