Dejavnosti na prostem povezujejo opazovanje in spoznavanje narave z učnimi cilji različnih predmetov. Omogočajo učenje z uporabo vseh čutov, čustvenim vživljanjem, praktičnimi izkušnjami in teoretičnim razumevanjem.

Želite otrokom omogočiti več gibanja na prostem, ponuditi različne tipe učenja in hkrati usvojiti učne cilje? Učni okoliš vam to omogoča!

UČNI OKOLIŠ je prostor ob šoli ali vrtcu, ki je urejen z namenom, da se tam odvija učenje. Vključuje lahko:

 • vrt in gredice z rožami in zelišči,
 • jagodičevje,
 • grmovnice in drevje,
 • kompostnik,
 • ognjišče in jedilnico na prostem,
 • domače in divje živali,
 • mlako,
 • čebelnjak,
 • blatno kuhinjo in igrala,
 • zunanjo pisarno za zaposlene,
 • področje ustvarjalne gradnje
 • ter mnogo mnogo več, kar se porodi v otrocih.

Pomemben del je UČILNICA NA PROSTEM, ki omogoča sedenje in spremljanje učiteljeve razlage. Običajno ima sedišča in streho

.

Poučevanje na prostem in okoljska vzgoja močno prispevata k celostnemu razvoju otrok in k zavedanju soodvisnosti z okoljem. Permakulturna pedagogika ti dve praksi bogati z etikami, načeli in načrtovalnimi orodji. Etike nam razjasnjujejo, kaj je prav in kaj ne, permakulturna načela v človekovo okolje vnašajo inteligenco narave, da zmoremo optimirati uporabo virov, načrtovalna orodja pa nam omogočijo, da postanemo del rešitve.

Permakulturna pedagogika vam omogoča, da pouk na prostem uvedete z majhnimi koraki!